Villaägandet blir (kanske) inte dyrare ändå

Jag skrev nyligen om att alliansen vill frysa fastighetsskatten på nivån för år 2006, istället för år 2005. Detta skulle för många villaägare innebära en kortsiktig höjning (men alltjämt ett avskaffande av fastighetsskatten på sikt). Nu berättar Svenska Dagbladet att höjningen kanske inte blir en höjning trots allt, åtminstone inte för de flesta. I alliansens förslag ligger nämligen två begränsningsregler:

  • En villaägare skall betala maximalt 5 000 kronor i skatt för sin tomt.
  • Ingen skall betala mer än 2 kronor per kvadratmeter.

Hans Lindblad (m):

Flertalet villaägare kommer att vinna med alliansens politik, trots att vi fryser taxeringsvärdena ett år senare än socialdemokraterna.

Nu även på kort sikt. Den som säger något annat bör vara beredd att visa siffror.