Mitt sista ord om trängelskatterna

Medierna basunerar nu på ett ganska välbekant sätt ut det faktum att en majoritet av Stockholmarna (inklusive hela Stockholms län) nu är positiva till trängselskatter. Vi kan anta att detta beror på det nyligen avslutade försöket, som ju fick ett till synes lyckat utfall med minskad trafik i innerstan. Tyvärr misstänker jag att åsikterna bygger till stor del på en blind acceptans av vad som för mig framstår som rena lögner från trängselskatternas förespråkare. Och det odiskutabla faktum att försöket arrangerades så att de positiva effekterna av trängselskatten skulle överdrivas, och de negativa döljas.

Låt oss börja med lögnerna. Statistiken om trängselskatternas inverkan på trafiken och samhället tas fram av människor som har ett egenintresse i att skatterna blir kvar, för annars blir de ju arbetslösa inom en snar framtid. Resultat av oberoende undersökningar, som typiskt ger en mer negativ bild, talar man inte om. Socialdemokraterna och Annika Billström ljuger också om försökets troliga fortsättning vid ett Ja. Det skall inte bli fler stationer och avgiften ska inte höjas, heter det. Men Billström sa redan i januari att man “naturligtvis” ska bygga fler stationer. Vidare är det nästan oundvikligt att avgiften höjs, eftersom man under försöket kunde konstatera att utgifterna vida överskred intäkterna. Bara driften kostade miljoner varje dag.

Socialdemokraterna och deras vänner säger heller inget om hur man ska hantera det fortsatta kaoset på Essingeleden, eller varför miljöpartiet (i fallet rödgrön regering) plötsligt skulle gå med på att några pengar från skatterna investeras i t ex nya vägar. (Mp) motsätter sig ju kategoriskt allt som kan göra det trevligare att ta bilen.

Slutligen, själva försöket. Det är nu uppenbart att det riggades för att överdriva effekten av trängseln i Stockholm, för att skapa illusionen av att skatterna gör nytta. Varför annars avsluta det precis när folk kommer tillbaka från semestern och samtidigt dra igång vägarbeten som skulle ha genomförts före sommaren? Effekten blir trafikkaos, samtidigt som försöket upphör, och bilden av trängselskatterna som en “räddning” för stockholmstrafiken blir tydlig. Men bilden är falsk.

Till dig som ändå tänker rösta Ja på söndag vill jag säga: Alla partier har lovat att trängselskatterna blir kvar om en majoritet av stockholmarna vill det. Det går således utmärkt att rösta på Alliansen. Vem som ska styra landet är en betydligt viktigare fråga än trängselskatterna, och det viktigaste är trots allt att vi slipper fyra år till med en korrupt, lögnaktig vänster vid makten.