Skyddet på HD-DVD, Blu-Ray knäckt

Alla som läser teknikorienterade sidor vet det säkert redan, men jag vill ändå slå på trumman för att en anonym programmerare (jag vill inte använda den ofta feltolkade termen “hacker”) som kallar sig muslix64 har funnit sätt att kringgå AACS, skyddet som de nya formaten HD-DVD och Blu-Ray använder sig av för att skydda innehållet från kopiering. Dessa format är efterträdare till DVD och rymmer bilder och ljud i betydligt högre kvantitet och kvalitet än vad dagens så populära DVD-skivor klarar av. AACS efterträder CSS, kopieringsskyddet som används av DVD-skivor. CSS knäcktes i oktober 1999 av Jon Johansen.

Slyck News har en bra intervju med muslix64 där han beskriver hur han lyckats knäcka skyddet. De praktiska konsekvenserna av hans arbete är att det nu blir möjligt att dekryptera innehållet på en HD-DVD eller Blu-Ray-skiva, och göra kopior – alternativt konvertera till något annat format för enklare distribution eller kompatibilitet med andra typer av uppspelningsmaskiner (t ex en DVD-spelare eller en dator). Naturligtvis öppnar detta också portarna för all sorts piratkopiering.

Oavsett vad man tycker om piratkopiering är detta en seger för konsumenterna. Kopieringsskydd såsom CSS och AACS tar ifrån användaren möjligheten att exempelvis konvertera sina egna skivor till andra format, att använda materialet i egna sammansatta verk eller att göra säkerhetskopior. Självklara rättigheter som film- och musikindustrin länge gjort sitt bästa för att kväsa.