Vi lever tydligen på 1800-talet

Åtminstone känns det så, när två exempel på religiös dårpippi dyker upp i media på samma dag. Men där det ena fallet bara får en att skratta åt dumheterna, är det andra ett exempel på oerhörd grymhet och människoförakt i religionens namn. För att börja med det löjliga: Scandic Hotel backar sitt beslut att ta bort biblarna från hotellrummen. Jag har aldrig störts av att hitta en bibel i byrålådan när jag bor på hotell, men känns inte hela företeelsen väldigt 1800-tal? “Heliga skrifter”, är det inte dags för oss som civilisation att växa ifrån sånt trams snart?

Om någon vill ha en bibel eller någon annan bok med sig på resa är det väl inte svårare än att stoppa den i ryggsäcken innan man åker. Eller läsa den på Internet. Varför man förväntar sig att hotellen skall distribuera biblar är mig helt oförståeligt. I praktiken handlar förstås de religiösas upprördhet egentligen om att man räds den framåtskridande sekulariseringen av samhället. Kyrkan har förlorat sin maktposition och samtidigt flyttar massor av människor från andra kulturer in i landet, vissa av dem djupt religiösa, få av dem kristna, många djupt trötta på allt vad religion heter efter decennier av religiöst förtryck i sina hemländer.

Tyvärr visar det sig att religiöst förtryck inte är något som år 2007 är förbehållet u-länder i mellanöstern. Många länder håller sig fortfarande fast i religiösa lagar som tar ifrån kvinnan rätten att bestämma över sin egen kropp. I Irland vägras en 17-åring göra abort, trots att hon bär på ett icke livsdugligt foster. Hon har också belagts med reseförbud för att hindra henne från att resa till ett land med mer human lagstiftning, såsom England. På vilket sätt är det “guds vilja” att tvinga en tjej att föda ett dött missfall?

Abortlagstiftning måste se till kvinnans (föräldrarnas) rättigheter först och främst. I min mening är det mer ohumant att föda ett barn som kräver ständig vård och passning under hela livet än att göra abort innan fostret är färdigutvecklat. Vi ska förstås inte abortera alla barn som inte är “perfekta” – men valet skall vara föräldrarnas. Ingen ska tvingas bli förälder, oavsett vad kyrkan tycker. Lagar som grundar sig i religion snarare än sunt förnuft hör hemma i det förflutna, och varje försök att bevara eller införa dem måste bekämpas. Så även i Sverige.

3 thoughts on “Vi lever tydligen på 1800-talet

 1. Det är fktiskt värre än så. Vi lever tydligen på 400-talet före Kristus, om man läser vad de rabiata gudsförnekarna skriver och jämför med vad Diagoras från Melos skrev för 2.400 år sedan – längre än så har tydligen inte religionshatarna kommit i sin intellektuella utveckling.

  – “Varför man förväntar sig att hotellen skall distribuera biblar är mig helt oförståeligt.”

  Nu är det ju inte riktigt så, utan man tillåter Gideoniterna att skänka biblar som ett slags första hjälpen i en själslig krissituation att läggas lätt tillgänglig. På samma sätt har mitt försäkringsbolag skänkt mig ett första hjälpen-paket för kroppen att ha i bilen. Att de behöver läggas ut beror förstås delvis på att västerlandet sekulariserats lite för fort och långt och på oförnuftig grund.

  Man behöver inte ens vara kristen själv för att se det gagneliga i att biblarna finns till hands och räddar liv när någon i själslig nöd funderar på att ta livet av sig, eller bara behöver ett ltet plåster på någon ömtålig plats i hjärtat.

  Är det inte dags för vår civilisation att växa ifrån det 2.400 år gamla människofientliga religionshatet och lägga sådant trams på historiens skräphög? Man har ju ändå inte åstadkommit så j-a mycket på alla dessa år.

 2. Men Scandic ville inte hindra Gideoniterna från att skänka biblar, de ville bara låta dem ligga i receptionen istället, så att den som ville låna en bara behövde be om det. Kyrkan svarade med bojkott, man kräver att hotellen skall distribuera biblar, dvs lägga ut dem i varje rum, även till folk som inte vill ha dem. Ursäkta om mitt ordval var otydligt.

  Den som vänder sig till bibeln i en själslig krissituation går ur askan i elden. Alla har vi problem ibland i våra liv, men man löser dem i den verkliga världen, inte genom att fly in i gudasagor. Du påstår att biblarna räddar folk från att ta livet av sig, ett helt ogrundat påstående. Vi har moderna sätt att ta hand om psykologiska problem som inte idiotförklarar människor genom att påstå att allt blir bra, bara man tror.

  Du måste för övrigt ha ett väldigt unikt perspektiv på tillvaron om du anser att inte så mycket har åstadkommits de senaste 2400 åren…

 3. Ponera att jag blir mobbad och att ingen vill vara min vän. Jag tar fram en bibel för att hitta lite tröst och bläddrar slumpvis. Jag hittar 1 Mos 17:14 där det står att jag ska utstötas ur mitt folk för att jag inte är omskuren. Det piggar nog upp…

Comments are closed.