Inkompetens är ingen ursäkt!

Många andra bloggare har redan skrivit klokt om Carl-Johan Bonniers debattinlägg i (Bonnierägda) Dagens Nyheter. Som så ofta när en representant för den bransch som kallas “gammelmedia” yttrar sig så är det samma gamla trams som papegojas. I princip varje argument som Bonnier framför har redan bemötts och krossats i småbitar. Fildelarna har vunnit debatten sedan länge; nu väntar vi ju egentligen bara på att politikerna skall göra något åt det otidsenliga monster som upphovsrätten är.

Bonnier skriver:

I de fall som debatt kring internet förekommer så är ofta tekniken den huvudsakliga utgångspunkten. De som inte besitter de tekniska kunskaperna känner sig diskvalificerade från samtalet. Det tolkningsföreträde som det tekniska perspektivet fått i debatten har gjort att många skyggar för att hävda upphovsrätten på nätet för att undvika att betraktas som omoderna.

Konstigt, själv tycker jag att upphovsrätt och fildelning ganska ofta diskuteras ur ett icketekniskt perspektiv. Även på Slashdot, det kanske nördtätaste diskussionsforumet på nätet, kommer diskussioner om fildelning rätt ofta in på de moraliska och ekonomiska aspekterna av fildelning. Om Carl-Johan Bonnier ändå tycker att debatten utgår ifrån tekniken så är det kanske snarare så att han inte besitter kunskapen som krävs för att förstå debatten! Är den persons åsikter särskilt intressanta som inte ens brytt sig om att skaffa insikt i ämnet han diskuterar?

Carl-Johan Bonnier menar vidare att Sverige “ligger efter”, med vilket han menar att svenska lagar inte tillåter den typ av privatlivskränkning och nätfiltrering som han och andra upphovsrättsdinosaurier vill se. Jag skulle snarare påstå att vi inte ligger tillräckligt långt före. När politikerna sätter ner sina tunga fötter och meddelar att kopiering för ickekommersiellt bruk är tillåten, då är vi ett steg närmare målet och ljusår före resten av världen (om inget land har kört om oss innan dess).

Den moraliska aspekten då? Det är vid det här laget allmänt känt att de flesta svenskar inte ser det som moraliskt fel att fildela, och majoriteten tycker att upphovsrätten som den ser ut idag är dålig. Min ståndpunkt är att hela grundidén med upphovsrätt, att den som skapar ett verk äger något slags naturlig rätt att kontrollera all distribution av verket i 50-70 år, är felaktig. Det finns ingen sådan rätt. Samhället i stort skulle tjäna mycket på att begränsa upphovsrätten till kanske fem år efter att verket skapats, och ta bort allt förbud mot icke-kommersiell kopiering.

Det enda skälet till att ett skydd behövs över huvud taget är för att vissa verk kräver mycket stora mängder pengar att framställa, och utan någon chans att få tillbaka investeringen skulle ingen vilja åta sig det arbetet. Det är alltså en rent praktisk, snarare än en moralisk, fråga. Det kan handla om komplicerad programvara eller läkemedel. Men knappast böcker, film eller musik. Någon gjorde en bra analogi med sport: Även om inga professionella fotbollsspelare fanns skulle folk fortfarande tävla mot varandra för skojs skull. På samma sätt kommer det fortfarande finnas ett oändligt utbud av bra musik om “musikindustrin” går under.

Se även: Beatrice Ask säger nej till .. ja, vad? och DVD-skivor beskattas hårdare än sprit. Tur att man köper sina tomma skivor från butiker utanför riksgränsen.

One thought on “Inkompetens är ingen ursäkt!

  1. Har försökt propagerat för sportanalogin men ur det ekonomiska perspektivet.

    Det finns hur många som helst som tjänar pengar på sporten, och detta utan upphovsrätt. Konstigt va?

Comments are closed.