Den som ger sig in i leken…

I tidningen står det att ett trettiotal ungnazister gjort ovälkommet besök på ett Ung vänster-seminarium. Inget våld förekom, polisen tillkallades dock för att skingra nazisterna. Från vänsterhåll sparar man naturligtvis inte på överorden, man gråter om hatbrott och hot mot demokratin. (Trots att brott mot grupper som enbart definieras utifrån politisk tillhörighet inte omfattas av kategorin hatbrott.)

Det är förstås aldrig acceptabelt att det förekommer politiskt motiverat våld i Sverige, oavsett vem som utför det och oavsett om “våldet” är riktigt sådant eller bara att man stör motståndarnas möten. Jag har emellertid mycket svårt att känna någon som helst sympati för Ung vänster i det här fallet. Extremvänster eller nazister är sak samma, bägge sidor är vidriga och förtjänar att förlora. Ingendera är stark nog att besegra den andra. Här måste det civiliserade samhället träda in och dra gränser, för vi vill inte att extremisterna ska få leka inbördeskrig på våra gator.

När företrädare för en organisation som Ung vänster tar ord som “demokratiskt problem” i bruk är det nästan lite komiskt. Ung vänster och deras kompisar i AFA (m fl) är själva ett hot mot demokratin och samhällets väl, för de utövar politiskt våld. Extremvänsterns anhängare är dessutom fler och mer utspridda än nazisternas. När Ung vänster själva börjar följa demokratiska spelregler, och tar skarpt avstånd från dem som inte gör det, har de rätt att få gehör för sina klagomål.

Den som ger sig in i leken får leken tåla.

4 thoughts on “Den som ger sig in i leken…

  1. De som direkt kommer på tanke är Göteborgskravallerna 14-16 juni 2001 i samband med EU-toppmötet, återkommande våld och förödelse i samband med nynazisternas demonstrationer i Salem, påstått till minnet av mordet på Daniel Wretström den 9 december 2000, och upploppen som förekommit i flera år, särskilt uppmärksammat 2003 och 2006, i samband med s k “gatufester” under namnet Reclaim the City.

  2. Så det är Ung Vänster som är RTC? Högerkonspiration är ett passande namn på en blogg som är ute och cyklar på hal is…

  3. Det var inte precis så jag menade. Jag påstår inte att UV “är” RTC. Emellertid är det välkänt att väldigt många medlemmar i UV deltog i den s k “gatufesten” och den påföljande förödelsen.

Comments are closed.