Horace Engdahl

Andra har redan sågat Horace Engdahl mer utförligt och obarmhärtigt än vad jag orkar med, men lite mer pisk kan ju inte skada, karln är uppenbarligen ute på hal is när han gör kapitalfel redan i första stycket av sitt “svar” på de sju moderaterna som förespråkade fildelning. Äganderätt är inte upphovsrätt, tvärtom. Upphovsrätt är en begränsning av äganderätten, vilket jag konstaterade i mitt förra inlägg. Äger jag ett föremål får jag normalt göra kopior av det och sälja dem utan att riskera straff. Men äger jag en CD-skiva eller något annat som innehåller immateriell data som omfattas av upphovsrätten, begränsas min äganderätt, för jag får inte kopiera och sälja CD-skivan jag äger.

Att Horace Engdahls inlägg dessutom undertecknas av ytterligare sex personer – företrädare för IFPI, filmdistributörer med flera – som själva står att förlora stora summor pengar på grund av att deras branscher inte kan konkurrera med fildelningen, men som själva inte är artister, ger knappast artikeln någon trovärdighet. Snarare framstår den som något slags långsam dödskamp, de sista dinosauriernas försök att klamra sig kvar vid en värld som redan sagt i otvetydiga ordalag att de är oönskade. Att många artister, särskilt dem som inte redan är etablerade och mainstream, är positiva till fildelning pratas det mycket litet om.

Det fina med denna dödskamp är förstås att den får så mycket utrymme i mainstream-media. De flesta inser förmodligen att Rick Falkvinge har rätt och upphovsrättsindustrins pampar har fel. Om inte annat talar statistiken sitt tydliga språk: allt fler fildelar och försäljningen av CD-skivor dalar kraftigt. Dinosaurierna ylar ännu, men i takt med att kassakistorna sinar och trycket blir högre kommer nog en annan ton fram. En bön om förlåtelse och nåd. Då kan vi börja diskutera hur upphovsrätten borde fungera i ett modernt samhälle. Vi väntar…

3 thoughts on “Horace Engdahl

  1. “allt fler fildelar och försäljningen av CD-skivor dalar kraftigt.”

    Sambandet mellan fildelningen och evenuell minskat CD försäljning är på intet sätt klargjort. – Visa mig gärna en ENDA seriös undersökning som kan stödja den åsikten.

    INGEN har hittintills kunnat visa upp en enda undersokning eller ett seriöst forskningsresultat som kan belägga att den “olagliga fildelningen” åsamkar samhället – den berörda branschen eller den enskilda artisten någon ekonomisk skada överhuvudtaget.

    Det är därför än mer förvånande att man från politikerhåll är så villig att stifta allt hårdare lager i jakten på fildelningssyndarna utan hänsyn till att man därmed också åsidosätter en av hörnstenarna i en demokrati – den personliga integriteten.

Comments are closed.