Jag blev just sugen på indiskt!

SvD:s ledarsida och flera liberala bloggare rapporterar att radikala fackförbundet SAC Syndikalisterna bestämt sig för att göra en Wild’n’Fresh, fast på om möjligt ännu lösare grunder. Här handlar det inte om något så enkelt som kollektivavtal. En anställd på restaurangen Lilla Karachi, av många ansedd som en av de bättre indiska restaurangerna i Stockholm, anser att restaurangen är skyldig honom pengar. Nu vill han ha 80 000 kronor. SAC har spätt på med ett eget krav på 10 000 kronor till.

När krögaren av uppenbara skäl vägrade – inga bevis på att skulden finns verkar existera, det är ord mot ord – gick SAC ut i s k “indrivningsblockad”. Man går alltså in för att störa restaurangens verksamhet och trakassera gästerna tills dess krögaren betalar. Helt lagligt, dessutom. Hells Angels och Bandidos, om ni läser detta är det dags att börja kalla er fackförbund. De kommer bevisligen undan med sådant som “vanliga” kriminella gäng får skaka galler för.

Problemet här är egentligen inte huruvida skulden verkligen existerar. Om den gör det borde krögaren naturligtvis betala den. Att undanhålla någon pengar man är skyldig är inte bara omoraliskt, det är också brottsligt. Således kan man tycka att den f.d. anställde helt enkelt borde gå till domstolen med sitt krav. Att han istället valt att ringa de tuffa grabbarna i facket betyder en av två saker: antingen är skulden påhittad, eller så har han inga som helst bevis för den. I det senare fallet är det visserligen tragiskt, men knappast krögarens fel.

Problemet är att en fristående organisation, oavsett om den kallas fackförbund, kyrka eller motorcykelgäng, tar sig rätten att sabotera ett företags verksamhet på grund av en skuld som inte går att belägga. Detta är oacceptabelt. Var och en är oskyldig tills motsatsen bevisats. I annat fall skulle jag ju kunna starta ett “fackförbund” med enda syfte att bedriva laglig utpressning. Synd att SAC kom på den utmärkta idén först. Deras metoder gör dem till simpla gängbusar som bedriver utpressning och sabotage, samtidigt som polisen inte kan göra annat än se på.

SAC hävdar (förstås) att deras blockad är berättigad eftersom krögaren vägrar förhandla, men om deras villkor är “ge oss 90 000 kronor eller dö” finns det ju inte så mycket utrymme för förhandling. Om rättvisa och sunt förnuft, snarare än en blind tro på den “osvenska modellen”, fick styra skulle syndikalisterna pepparsprejas, handbojas och dunkas ned i asfalten. I brist på det kan man ju stödäta på Lilla Karachi. Det känns åtminstone extremt lockande för mig den kommande helgen. Ses vi där?

6 thoughts on “Jag blev just sugen på indiskt!

 1. De extra 10 000, utöver de 80 000 i utebliven lön, har som syfte att fungera avskräckande för arbetsgivare som vägrar förhandla (de flesta arbetsgivare går med på förhandlingar).

  Jag rekommenderar att du läser detta så du förstår den anställdes situation: http://www.yelah.net/news/20080130105414

  “Om rättvisa och sunt förnuft, snarare än en blind tro på den “osvenska modellen”, fick styra skulle syndikalisterna pepparsprejas, handbojas och dunkas ned i asfalten.”

  Du vet förmodligen mycket väl att flera SAC-aktioner har råkat ut för exakt det du beskriver. Det är vidrigt och olagligt (om än inte i realiteten straffbart eftersom poliser och deras chefer står ovanför lagen).

 2. Happ, artikeln är intressant och välskriven. Men att “Josef” (det påhittade namn artikeln använder) anser sig lurad på pengar visste jag ju redan. Frågan är ju varför han inte gör som en förnuftig människa skulle göra och tar frågan till domstol. Har krogägaren dessutom haft svart arbetskraft så borde det ju vara plättlätt att sätta dit honom. Om det finns några bevis.

  Gör det inte det är krögaren oskyldig i lagens mening, oavsett vad de röd/svarta gossarna utanför tycker. Då är blockaden omoralisk, oavsett vad man tycker om fackets rätt att sätta företag i blockad till att börja med.

  Eftersom jag inte tycker att facken bör ha den rätten, är det naturligtvis helt OK med mig att polisen griper in. I fallet Lilla Karachi tycks de ha agerat helt korrekt, om än lite slapphänt, om man skall gå efter vad Yelah skriver.

 3. Eftersom liberaler är så okunniga (eller låtsas vara det när det passar?), så följer här ett citat ur den lagtext (MBL) som är relevant i sammanhanget. Notera sista stycket rörande “indrivningsblockad”.

  Indrivningsblockader har funnits i Sverige i lite mer än 100 år.

  “41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation och denna organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal eller om åtgärden har till ändamål
  1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag,
  2. att åstadkomma ändring i avtalet,
  3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har upphört att gälla, eller
  4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd.
  Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas som olovliga.
  Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som har beslutats av en arbetstagarorganisation i behörig ordning och som har till ändamål att utverka betalning av klar och förfallen fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete (indrivningsblockad). En sådan stridsåtgärd är inte olovlig. Lag (1993:1498).

 4. Eftersom vänstern inte kan läsa (eller låtsas bara inte kunna det när det passar?) så kan jag ju upplysa om att jag inte i något stycke av det inlägg du kommenterar påstår att blockaden är olaglig. Så det är oklart vad du försöker bevisa genom att copypejsta in lite lagtext.

  För att förtydliga: Jag påstår inte att SAC:s blockad är olaglig, däremot omoralisk. Jag tycker förstås att dylika maffiametoder BORDE vara olagliga. Men det är de inte i dagens Sverige.

 5. Wilhelm – För att han troligtvis är långt borta i Pakistan när en domstol tar upp en lönefodran om ett till två år. Det är därför krogbranschen satt i system att blåsa papperslösa på lönen, då dom bara vistas i Sverige kortare tider.

  Plus att han måste kunna försörja sig nu, inte om ett till två år. Och går han till domstol får Lilla Karachi och dom bulvaner dom hyrt för att tysta honom reda på hans adress.

 6. Nänänä, syndikalisterna “vet sanningen” om de onda restaurangägarkapitalistborgarsvinen, så därför behövs inga formella bevis.

  Varför bry sig om att det ska bli rätt när man kan skrika högst? Det är ju kampen och fajten som är det viktiga, inte den där snubben de “hjälper”.

Comments are closed.