LAS tvingar Älvsbyhus stänga fabrik

I Vålberg har VDn på Älvsbyhus ställts inför ett svårt beslut. Han kunde lägga ned fabriken – eller hålla den igång med reducerad personalstyrka. Det fanns bara ett problem: enligt reglerna i LAS fick han inte välja vilka han skulle avskeda. Hade han drivit fabriken vidare hade han varit tvungen att stå ut med “ruttna kvistar” som inte skötte sina jobb. För att ge dem en chans att inte utsätta sina kamrater för uppsägning erbjöd han dem att säga upp sig frivilligt. De nekade, så fabriken läggs ned, 21 personer mister sina jobb.

Den ovanstående paragrafen är medvetet vinklad. Naturligtvis kan man också se det som att VDn var en tyrann som ville bli av med anställda som var “jobbiga” eftersom de var fackligt aktiva. När det inte gick lade han helt enkelt ned fabriken hellre än att fortsätta betala deras lön. Det är tolkningen som socialdemokratiska Aftonbladet gör, liksom (föga förvånande) en hel rad bloggare på vänsterkanten. I deras värld är arbetsgivaren definitionsmässigt ond och arbetstagarna definitionsmässigt goda.

Nu påstår jag inte att det nödvändigtvis är tvärtom. Men en sak är säker – ingen kompetent arbetsgivare avskedar duktiga anställda om han inte absolut måste. Det finns flera möjliga skäl. Ett är arbetsbrist, förståeligt i rådande lågkonjunktur. Ett annat skäl är att han tvingas avskeda duktiga anställda för att turordningsreglerna i LAS tvingar honom att avskeda de duktiga och behålla de dåliga, bara på grund av att den sistnämnda gruppen har varit anställda längre. Särskilt i ett litet företag som fabriken i Älvsbyhus räcker det med några enstaka rötägg för att dra hela fabriken ner i röda siffror.

Den som gör ett bra jobb och är stolt över det har all anledning att hata LAS. I branscher där arbetsmoralen generellt sett är hög och individens kompetens värderas högt – t ex IT-branschen – är den fackliga aktiviteten extremt låg, fastän arbetsvillkoren inte alltid är de bästa (övertidsersättning? vad är det?) Det beror på att det är de inkompetenta och lata som attraheras av LAS och starka fackförbund. Det ger dem en falsk “trygghet” att veta att så länge LAS finns sitter de säkert. Och får de ändå sparken kan de peka på sina fackliga uppdrag och med krokodiltårarna strömmande tjuta: “Titta! Jag får sparken för att jag är fackligt aktiv!”

Patetiskt.

Avveckla LAS nu, eller inför åtminstone generösa undantag från turordningsreglerna för små och medelstora företag. Mitt hopp står till Maud!

2 thoughts on “LAS tvingar Älvsbyhus stänga fabrik

  1. Naivt på min ära.
    Las har inte tvingat älvsbybhus att stänga fabriken. Det har herr Johansson själv gjort., ingen annan.

  2. Har du över huvud taget varit ute på arbetsmarknaden? Det finns gott om exempel på hur makthavare gör saker som är både irrationella och oekonomiska för att straffa underlydande som sårat deras egon. VD i fråga verkar vara en patologisk narcissist och mobbare.

    Om det finns en tokvänster som ursäktar en massa röda och jihadgröna diktaturer så finns det banne mig en tokhöger som ska klämma ur sig ursäkter för kapitalismens alla avartarter i tid och otid.

Comments are closed.