Miljöpartiet vs vetenskapen

Det räckte visst inte med flumskolan, nu vill vänstern ha mer flum i sjukvården också. Eller ja, citatet från Miljöpartiets budgetförslag för Landstinget säger egentligen det mesta:

Det som anses vara vetenskapligt bevisat begränsas idag till vad vi för tillfället kan beskriva med olika mätmetoder.

Man vill alltså ändra definitionen av vetenskap så att lite vad som helst inryms, oavsett om det går att bevisa eller inte. Låter ju strålande. Istället för att satsa på korrekta diagnoser och behandlingar som har bevisad effekt så ska vi alltså använda oss av yoga, akupunktur eller annan flummig “alternativmedicin” vars effekt i bästa fall är placebo.

Som paradexempel på en sjukdom som medicinvetenskapen idag “avfärdar” såsom inbillad lyfter man fram elöverkänslighet:

Ett aktuellt exempel av växande betydelse är elektromagnetisk strålning eller elektromagnetiska fält. … Alla biologiska system påverkas, även människors hälsa. En ny funktionshindergrupp utgörs nu av personer med ”elöverkänslighet”.

Man kan visserligen hävda att vetenskapen “misslyckats” med att hitta vad som orsakar elöverkänslighet, men då uttrycker man sig klumpigt. I själva verket har flera studier visat att om elöverkänslighet orsakas av någon yttre påverkan, så utgörs påverkan i alla fall inte av elektromagnetisk strålning. Jag har skrivit om detta tidigare.

Det finns ett mycket bra skäl till att alla diagnoser och behandlingsmetoder måste passera en vetenskaplig prövning: felaktiga diagnoser och behandlingar är ett direkt hot mot människors liv. Det finns ett antal kända fall då människor dött på grund av att en okunnig men oftast välmenande omgivning försökt “bota” dem med ex.vis böner, vegetarisk mat eller akupunktur istället för att söka professionell läkarvård.

Nu vill tokstollarna i Miljöpartiet alltså likställa dylikt trams med seriös vetenskap. Låt oss se till att de inte lyckas.

2 thoughts on “Miljöpartiet vs vetenskapen

  1. Man väntar bara på att tomten ska anses vara vetenskapligt bevisad. I stort sett varenda knatte under 5 tror ju på honom. Ge tomten rösträtt!

Comments are closed.