Categories
Internet och IT

Backup av Windows Phone 7 – en liten guide

Lumia 800 is hungry!

Eftersom jag var tvungen att skicka iväg min Nokia på service (och stå ut med en fruktansvärd vikarie i en vecka) fick jag anledning att prova på den inbyggda funktionaliteten för säkerhetskopiering och återställning i Windows Phone 7, då telefonen naturligtvis var fabriksåterställd när den kom tillbaka. Jag har lite svårt att bestämma mig för om Microsoft har gjort ett bra eller dåligt jobb – de byggt något som är tekniskt nästintill perfekt, smidigt och lättanvänt – men liksom glömt bort att implementera stöd för användningsfall som borde vara fullständigt uppenbara. Samma mönster finner man för övrigt också i förhandstitten av Windows 8, men Windows Phone 7 har ju ändå funnits ute på marknaden ett tag nu.

Vad menar jag då med det? Låt oss börja med de bra bitarna. Backupfunktionen i Windows Phone 7 kombinerar det bästa av två världar genom att dels lagra mycket av dina data i gratis molntjänster (precis som Android och iOS), dels göra backuper som innehåller allt i telefonen. Dessa backuper kallas “restore points” och är i princip avbildningar av hela telefonens internminne. Detta innebär att en telefon som blivit fabriksåterställd eller utbytt kan återställas till precis den konfiguration som fanns innan, med noll arbetsinsats från användaren. Jämför man med motsvarande procedur för Android – där första steget är “roota din telefon (och riskera att förlora garantin)” – så inser man snabbt att Windows Phone 7 har ett försprång här.

Problemet är att Microsofts Zune-programvara (motsv. iTunes), förmodligen i något slags missriktad önskan att göra saker och ting enkla för oss sinnessvaga konsumenter, enbart skapar en “restore point” precis före installation av en ny OS-uppdatering. Att skapa en på begäran går helt enkelt inte (däremot kan man lyckligtvis återställa när man vill). Varför det var så fruktansvärt svårt att sätta en knapp som hette “Backup” bredvid “Restore” förstår jag inte, men så är det alltjämt. Vill man alltså göra en backup precis innan man skickar in telefonen på service – alltså precis min situation för ett par veckor sedan – är det kört. Fast inte.

HOWTO: Fullständig backup av Windows Phone 7

Obligatorisk friskrivning: Ingenting i den här guiden kräver att du “rootar” din telefon eller gör något som riskerar att upphäva din garanti. Den här metoden kan dock upphöra att fungera i framtiden. Risken för att någonting går sönder är liten, men allt sker på egen risk.

WP7 Update Cab Sender

1. Ladda hem WP7 Update Cab Sender och extrahera till en ny katalog.

2. Anslut din telefon via USB. Stäng Zune om det är öppet.

3. Öppna en kommandoprompt (cmd.exe) i mappen där WP7 Update Cab Sender.bat ligger.

WP7 Update Cab Sender

4. Skriv “wp7” (utan citattecken) och tryck på Tab, därefter Enter. Tryck B. Om du omedelbart får ett felmeddelande (t ex “No devices were found”), åtgärda felet, tryck Enter och därefter B för att försöka på nytt.

5. Vänta. Eftersom hela telefonen kopieras så tar detta en god stund, åtminstone 15-30 minuter. Rör inte telefonen under tiden, den kommer att starta om sig automatiskt.

WP7 Update Cab Sender

6. När allt är klart kommer du att se ett stort och läskigt felmeddelande på telefonen och i kommandoprompten som lyder ungefär “None of the packages in the update are applicable”. Detta felmeddelande ignorerar du bara. Det beror på att vi har “lurat” telefonen att det finns en uppdatering, vilket föranleder en fullständig backup, men det finns i själva verket ingen. Backupen skapas dock ändå.

7. Stäng kommandoprompten.

8. Du är klar. Backupen förvaras i C:\Users\{ditt namn}\AppData\Local\Microsoft\Windows Phone Update\{guid}\ och du behöver egentligen inte göra något med den, men om du av någon anledning vill ha flera backuper så får du göra en kopia av den mappen, för varje ny “restore point” skriver annars över den föregående.

HOWTO: Fullständig återställning av Windows Phone 7

Obligatorisk friskrivning: Detta ersätter alla data och inställningar i din telefon med det som tidigare har säkerhetskopierats. Skriver du över något viktigt så får du skylla dig själv.

1. Anslut din telefon via USB och öppna Zune om det inte sker automatiskt.

Zune

2. Klicka på “Settings” högst upp i Zune-fönstret. Klicka på “Update” i menyn till vänster. Vänta ett ögonblick på att Zune ska leta efter uppdateringar. Scrolla ner i fönstret tills du hittar knappen “Restore”.

3. Kontrollera att datumet som står till höger om “Restore”-knappen stämmer överens med datumet på den säkerhetskopia du vill återställa. Klicka “Restore”.

4. Följ instruktionerna.

Zune

5. Vänta. Länge och tålmodigt. Rör inte telefonen under tiden. Återställning tar längre tid än backup, räkna med 20-40 minuter. Processen kan se ut att ha stannat av, men det har den inte (det är normalt att det tar nästan 10 minuter att komma till 1%, sen går det fortare).

6. När allt är klart kommer telefonen att starta om.

Fotnot

Hoppas att den här guiden är till nytta för någon. Originalkällan är det här foruminlägget som gör gällande att samma metod även funkar på andra telefoner än Nokia Lumia 800, men helt säker kan man förstås inte vara förrän man provat!