Categories
Politik

Sverigedemokraternas framgång – vänsterns fel

Ingen har väl kunnat undgå att Sverigedemokraterna, och deras om möjligt än läskigare vänner Nationaldemokraterna, gått starkt framåt i detta val. Särskilt söderut i landet men också på annat håll, även i Stockholm, har partierna kapat mandat i kommunalvalen. Starkast blev (sd) i Landskrona, där man kapade osannorlika 22 procent av rösterna.

Att Sverigedemokraterna inte lyckades komma in i riksdagen är en klen tröst i sammanhanget då de där ändå inte hade kunnat inta någon vågmästarroll – blockskillnaden är för stor. Vi kan å andra sidan vara glada över att regeringspartierna alla tycks vara beredda att samarbeta över blockgränserna för att hindra de bruna partierna från att få makt. Det enda parti som inte kategoriskt har avfärdat samarbete med (sd) är miljöpartiet.

Hur blev det så här? Vi vet givetvis vilka som är skyldiga. Det senaste decenniet under vänsterstyre har präglats av en intelligensbefriad och naiv invandringspolitik där man har tagit emot fler än vad som realistiskt har kunnat integreras. Själva integrationen har man sedan struntat i, istället har man tillåtit rena ghettobildningar i många kommuner, med utbredd fattigdom och arbetslöshet som i sin tur lett till skenande brottslighet.

Med detta faktum i åtanke är det lätt – men fel – att ge invandrarna som grupp skulden för ökande brottslighet och otrygghet. Men fattigdom och allmän misstro mot samhället föder brottslighet oavsett var man är född. För att nu komma till en lösning på problemet krävs både lång- och kortsiktiga lösningar som syftar till att integrera flera samtidigt som hederliga medborgare, oavsett ursprung, måste skyddas från brott.

De främsta två lösningar jag på stående fot kan komma på är att öka antalet poliser och öka integrationen. Folkpartiets krav på språktest och moderaternas strävan efter att byta bidrag mot jobb är viktiga verktyg här. På kort sikt kan det också bli nödvändigt att minska invandringen, så att politikerna inte behöver kämpa i motvind hela vägen.

Viktigt på det långsiktiga planet är att våga möta extremistiska partier i öppen debatt, som fokuserar på sakfrågor, inte osakligheter och personangrepp. Detta kan tyckas vara att spela dem i händerna. Men vi vet av erfarenhet att Sverigedemokraternas argument inte håller inför en faktaanalys. Hitintills har de fått stå nästan oemotsagda eftersom inget parti velat ta debatten. De borgerliga har inte velat bli anklagade för att flirta med rasister, och vänstern har inte velat debattera sin erkänt misslyckade politik.

Jag tror att Alliansen, som nu får arbeta ostörd av vänsterkartellen, kommer att kunna genomföra flera lyckade steg mot bättre integration och ökad trygghet. Men många av de nödvändiga åtgärderna  kommer ta betydligt mer än fyra år att genomföra. En bred uppgörelse över blockgränserna, eller ett starkt folkligt stöd för alliansens integrationspolitik (när den blir klar), är således något att hoppas på.

One reply on “Sverigedemokraternas framgång – vänsterns fel”

Hur kunde det gå här? Givetvis beror det på skåningarna. Det är hos dem sverigedemokraterna har sitt starkaste stöd. Hur kan det komma sig? Min gissning är att de till skillnad från resten av landet har tillgång till dansk media där debatten i invandringsfrågor präglas av en öppenhet som saknar motsvarighet i Sverige.

Comments are closed.