Categories
Politik Religion

Starta ett eget parti så vi slipper er

Medlemmarna av den abortkritiska falangen i Kristdemokraterna tycks nu vara inställda på att starta ett nytt parti efter att ha fått sina idiotier fullkomligt mosade på Kd:s kongress, vilket uppmärksammats såväl i bloggar som i media. Personligen välkomnar jag detta och hoppas att det nya partiet bildas omgående, så att de töntar som härbärgerar dessa åsikter exponeras och försvinner ur den borgerliga alliansen. Det finns ju nämligen ingen som helst chans att ett sådant här parti skulle komma med i alliansen, än mindre i riksdagen. Som mest lär de skrapa ihop några promille av rösterna från ultrareligiösa pensionärer, islamister och andra som inte fattat det där med kvinnors rättigheter.

Det är nämligen fullständigt meningslöst hur många fosterbilder man spikar upp, hur många hemska ord man använder eller hur väl man preparerar sina argument. En människas rätt att själv bestämma över sin egen kropp och välja bort ett oönskat föräldraskap övertrumfar nämligen med god marginal den eventuella “rätt” som abortmotståndarna tillskriver knappt livsdugliga ägg och spermier, till synes från befruktningsögonblicket. Vidare anser de sig veta bättre än de berörda kvinnorna hur traumatiskt det är att göra abort gentemot att bära på och föda ett oönskat barn, som kanske är resultatet av en våldtäkt.

Jag påstår mig förvisso inte heller vara någon expert på känslomässiga trauman eller aborter, därför menar jag att det skall vara upp till det ofödda barnets mor (och far) om och när man skall göra abort. Staten och kyrkan skall hålla sig utanför.