Categories
Humor Politik Religion

Utmärkt förslag om vigselrätten

Jag kan inte annat än hålla med om vad som skrivs i dagens SvD Opinion – låt staten, och staten ensam, äga den juridiska vigselrätten. Kyrkan, oavsett om det är Svenska Kyrkan eller FSM, ska inte ha något med saken att göra om de som gifter sig inte vill det. Inte heller ska något religiöst samfund ha monopol på generella termer såsom “äktenskap” eller tvinga fram lösningar där parternas kön avgör vad de får sätta för namn på sin relation.

Det är en lösning som ger jämlikhet både mellan religioner och mellan sexuella läggningar. Först går man till tingsrätten och skriver på pappret, sedan kan man gå och yla åt ett skäggo bland molnen om man tror att det gör någon skillnad. Eller så festar man loss i trygg förvissning att om det mot förmodan finns en gud (eller flera) så är han (eller hon) förmodligen dödstrött på böner och predikningar vid det här laget.

Som “kompromiss” åt de böghatande sandarslenas håll kan jag tycka att det är rimligt att religiösa samfund, och/eller enskilda präster, själva skall få välja vilka de vill ta emot och viga. Man kan inte gärna kräva att en stackars gammal prälle, som tycker att homosexualitet är hädelse, utan protester skall viga ett samkönat par. Det vore ju djurplågeri, typ.

På tal om djurplågeri kläckte en anonym kommentator den här sköna hårbollen i SvD:s kommentarsfält:

Vad är det för livsåskådning som humanister föreslår? Att man ordnar en civilvigsel ändrar ju inte någonting! Det är samma Gud (skapare) som i kyrkan man ropar efter ändå för att han skulle välsigna äktenskapet! Det att man håller vigselakten på ett annat ställe och inte tror på någonting – blir ju bara teater!

Om det är något som är teater är det väl att göra sig till för en låtsasgubbe i “himlen”… eller? Och sedan när ingår det någon form av “välsignelse” i en borgerlig vigsel? Suck…

3 replies on “Utmärkt förslag om vigselrätten”

Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) och Morgan Johansson är eniga tillsammans med debattörerna från några samfund om att vi ska införa en civilrättslig registrering. Det är en hedervärd åsikt.

Däremot är de, som de själva säger i debattartikeln, inte ense om hur exakt den civilrättsliga registreringen ska vara i detalj. Sturmark och Johansson är för en könsneutral äktenskapslag alltså att både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap och att bara den typen av äktenskap ska vara juridiskt giltigt som i t.ex. Nederländerna och Belgien.

Så här skriver Humanisterna i sitt remissvar till äktenskapsutredningen.

http://www.humanisterna.se/index.php?option=com_content&view=article&id=330:remissvar-i-enskapsutredningen&catid=35:pressmeddelanden&Itemid=77

“Humanisterna anser att den äktenskapsliknande ordning med partnerskap som infördes för homosexuella par är diskriminerande. Om man på samma sätt hade haft en speciell vigselordning för funktionshindrade, särskilt intelligenta eller par som inte kan eller inte vill få barn, skulle det bli tydligt i sin osmaklighet. Själva inrättandet av specialregler för vissa grupper är ovärdigt ett civiliserat samhälle. Mot den bakgrunden beslöt till exempel Högsta Domstol i Sydafrika att undanröjde hindren för homosexuella att ingå äktenskap 2004.”

Göran Högglund vill tvärtom avskaffa ordet äktenskap i lagen. Det om något borde en förening som Bevara äktenskapet protestera emot istället för att kritisera att fler par får möjlighet att ingå äktenskap med en könsneutral äktenskapslag.

Med den “kompromissen” från Göran Hägglund och kd skulle Sverige bli det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap utan istället “giftermål”. Vad vinner man på det? Ska par då säga att de ska “ingå giftermål”? Eller något annat?

Det ursprungliga förslaget från äktenskapsutredningen hade inte påverkat heteropar något som helst, att införa en könsneutral äktenskapslag där samfunden viger vilka par de vill men där både samkönade och olikkönade par har rätt att ingå borgerliga äktenskap.

Med det här nya förslaget (möjliga “kompromissen”) så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Istället får de nöja sig med “giftermål” eller något annat.

Vilken signal skulle det ge att Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien m.fl. länder kan säga ja till en könsneutral äktenskapslag medan Sverige är så konservativt att man inte måste ändra ordet till giftermål.

Den här bisarra historien har en orsak, att kristdemokraterna inte kan acceptera det 71 % av svenska folket (enligt en Sifomätning från januari i år) är för och som i princip ALLA remissinstanser är för förutom vissa religiösa samfund, en könsneutral äktenskapslag. Och som sagt ingen tvingar samfunden att viga några par med äktenskapsutredningens förslag.

Reinfeldt och övriga i m, fp och c måste säga nej till sådana här ärligt talat fåniga “kompromissförslag”.

Göran Hägglunds förslag om något är att avskaffa äktenskapet.

Bengt
Liberal

Det viktigaste borde väl vara att människor som väljer att bilda en familj (det ordet är tydligen PK då man på min sons dagis får leka familj men inte pappa och mamma) kan ge ekonomisk trygghet till varandra och signalera till samhället att det finns en gemensam försörjningsplikt. Sen om det är två eller tre eller vad som bryr jag mig inte om. Varför ska det vara två? Eller varför måste det vara en sexuell/kärleksrelation? Om två syskon väljer att bo kvar i ett föräldrahem (som kanske inte är helt ovanligt i inre norrland) kan de inte få samma trygghet som om de hade olika föräldrar och delade säng.

Är ekonomisk och juridisk trygghet definitionen av ett äktenskap? Tja, jag skulle kunna kalla det för registrerad familjebildning eller vad som. Äktenskap är för mig en term som har tydliga religiösa undertoner, även om orden Man och Hustru inte har det. Så jag tycker att om nu kyrkan vill ha det ordet: låt dem! Religiösa sekter brukar ha så roligt när de bråkar om ord så låt dem fortsätta. De har väl tagit ord som präst och helgedom så de kan väl få använda ordet äktenskap också.

/gift sedan snart 11 år – av rent juridiska skäl
sammanboende sedan snart 17 år av helt andra skäl

Comments are closed.