Categories
Politik

Är arbetarbarn obegåvade, eller?

Reaktionerna från vänstern på regeringens förslag till ny skollag, i vilket förbudet mot intagningsprov för specialklasser med naturvetenskaplig/matematisk inriktning slopas, är tyvärr förutsägbart korkade. Eller vad sägs om följande från Svensson:

Eliten vill alltså att eliten ska ha bättre utbildning. Inte nog med att de idag har möjlighet att gå i sina egna privata och segregerade skolor. De ska, även om de går i vanlig offentligt driven skola, ha sina egna specialklasser.

Av detta skall vi alltså förstå att specialklasser i naturvetenskap och matematik bara är till för “eliten” (vilket, om jag läser resten av inlägget rätt, här även inkluderar den s k medelklassen). Något sådant finns dock inte i förslaget. Det handlar om att det befintliga förbudet, som för övrigt bara gäller inträdesprov i naturvetenskapliga ämnen – inte praktiska dylika som musik och idrott! – skall tas bort, vilket gör det möjligt att skapa profilklasser, i såväl privata som kommunala skolor.

Den slutsats som Anders med flera drar är alltså att dessa utbildningar enbart kommer att vara öppna för en otydligt definierad “elit”. Men faktum är ju att det enda som kommer att krävas för att ta sig in på en dylik utbildning är bra betyg och ett genuint intresse för något lämpligt ämnesområde. Så vad menas? Är det:

  1. Att “arbetarklassens” barn per definition är för obegåvade för att uppnå bra betyg
  2. Att ingen ur “arbetarklassen” kommer att söka till utbildningarna
  3. Att “arbetarklassens” barn systematiskt kommer att filtreras ut vid antagningen

Vi kan anta att alternativ 1 inte är vad som menas, eftersom det är befängt att tro att inkomst skulle ha något slags koppling till begåvning (även om vi vet att högutbildade och välavlönade människor i större utsträckning röstar blått). Vi kan även räkna bort alternativ 3, eftersom diskriminering på grund av inkomst aldrig skulle accepteras eller förekomma, särskilt inte på en kommunal skola. Återstår då alternativ 2. Men vad grundar man detta påstående på? Ingenting, tydligen. En teori är att det finns en “arbetarstolthet” hos vissa föräldrar som gör att man inte vill ge sina barn chansen till en högre utbildning: “Duger gruvan åt mig så duger den åt min pöjk!” Men även om vi kan se på sådant beteende som vidrigt och själviskt så måste det vara upp till ett barns föräldrar att välja vilken skola barnet skall gå i.

En annan teori är att föräldrar i “arbetarfamiljer” inte är lika bra på att lära sina barn goda studievanor och peppa dem till att prestera bra i skolan. Men återigen måste ju ansvaret här ligga på föräldrarna. Och eftersom en särskild begåvning inom t ex matematik kan finnas hos barn även från ett sådant hem så är ju chansen ofantligt mycket större att han eller hon hittar en specialutbildning där dessa kunskaper kan utvecklas om man inte förbjuder sådana utbildningar, vilket alltså är fallet just nu. Givetvis kommer en begåvad pojke eller flicka dessutom att trivas bättre i en klass full av likasinnade, än i en klass där han/hon blir “lärarens kelgris”. Att duktiga elever klarar sig själva är en myt. Tvärtom tenderar duktiga elever som inte får någon respons från omgivningen att spendera sin tid i skolan på mindre nyttiga, men desto mer stimulerande, aktiviteter.

Hur som helst finns det ingen som helst anledning att förvägra barn, “elit” eller inte, som har ett särskilt intresse för matematik eller något annat naturvetenskapligt ämne, att läsa utbildningar som är specifikt inriktade mot deras intresse, bara för att den möjligheten inte tillkommer alla. Människor föds olika och utvecklas olika. Alla har inte vad som krävs för att få MVG i matte, komma in på KTH eller ta examen därifrån. Så är det bara. Men det är de utvalda, de starkast lysande stjärnorna, de bästa snillena som gör mest för att föra vårt samhälle framåt. Så genom att inte fånga upp dem och ge dem största möjliga chans att uppnå sin fulla potential gör vi oss alla en otjänst.

Rekommenderar till sist detta klipp från Simpsons. Tack till Ingerö för länken.

One reply on “Är arbetarbarn obegåvade, eller?”

Jag är övertygad om att de nuvarande profilutbildningarna inom musik och kultur är betydligt mer segregerande ur ett klassperspektiv.

Comments are closed.